Kenozoïcum Era

64 miljoen jaar geleden tot het jaar 0

Met de verdwijning van de dinosauriërs kreeg een nieuwe soort, verborgen in het dichte struikgewas een nieuwe kans. Zoogdieren, miljoenen jaren verborgen namen langzaam de plaats in van de eens zo grote en machtige voorgangers. Tenslotte rees een soort uit de massa en domineerde de Aarde - de mens.

Het Kenozoïcum eindigd in het Holoceen met de vernietiging van de Aarde.

De mens is echter niet verslagen. Na de vernietiging van de Wieg der Mensheid opent zich het heelal, klaar voor een volgende Era.

Paleoceen

64 tot 23,5 miljoen jaar geleden

geologie en klimaat

De derde en laatse periode van de breuk van Pangea breekt. Noord-Amerika en Groenland scheiden zich van Europa en Antartica breekt met Australië dat naar het noorden draait. Rond de 50 miljoen jaar geleden botst Indië met Azië en het Tibetaanse Plateau ontstaat, samen met de Himalaya. Dit gebeurt met een "enorme" snelheid van 20 cm/jaar.

50 miljoen jaar geleden 50 miljoen jaar geleden

Het Kenozoïcum kan gezien worden als een Era van grote en belangrijke continentale botsingen zoals ze nog niet eerder zijn meegemaakt.

flora en fauna

Het Paleoceen is een periode waarbij de Aarde herstelt van de inslag die de dinosauriërs de laatste genadeslag bracht. De lege plaatsen binnen het ecologische systeeem worden langzaam opgevuld door zoogdieren die, nu de concurentie verdwenen is aan hun verdere ontwikkeling beginnen. Het zijn voornamelijk kleine dieren die niet meer wegen dan 10 kilo. De belangrijkste soorten zijn de Artiodactyla and Perissodactyla, de even-hoevigen en oneven-hoevigen.

Over het algemeen ontstaan de moderne soorten en ordes dieren en planten, zoals we nu kennen. Ze beginnen een lange periode van differentiatie en verspreiding over de wereld die tot aan het Pleistoceen doorgaat.

Neogeen

23,5 tot 1,64 miljoen jaar geleden

geologie en klimaat

De continenten krijgen steeds meer de vorm die de Aarde nu heeft. Antartica raakt bedekt door een dikke ijskap nu de wereld afkoelt. Zeeniveau's dalen, mde door het afnemende oppervlak van de continenten.

14 miljoen jaar geleden, het midden Neoceen 14 miljoen jaar geleden, het midden Neoceen

Hoewel het totale volume van alle landmassa's gelijk blijft, veroorzaken de botsingen van de continenten hoge bergen waardoor het netto oppervlak kleiner wordt. De oceaan bekkens worden groter. Vanaf het Krijt zijn de zeeniveau's dalend.

flora en fauna

Gedurende het Neoceen namen de hoeveelheid toendra's en steppes toe, terwijl de bossen en oerwouden in omvang afnamen. Dit had een effect op de dieren, ze werden sneller om te overleven op de vlaktes, net als de roofdieren.

Tegen het eind van het Neoceen had zich bijna 95% van alle moderne soorten en dieren zich ontwikkeld. Begin Neoceen ontstaan de grassen die snel vespreiden.

Een belangrijke gebeurtenis is het ontstaan van de eerste honiniden waaronder de Ardipithicus ramides.

Pleistoceen

1,64 miljoen tot 21.542 jaar geleden

geologie en klimaat

Gedurende het Pleistoceen is de wereld grotendeels zoals we kennen. Het wordt echter gekarakteriseerd door extreem koude periodes waarbij de ijskappen in omvang toenemen. De ijstijden.

Laatste ijstijd, 18.000 jaar geleden Laatste ijstijd, 18.000 jaar geleden

flora en fauna

Het dierenleven neemt een korte maar vreemde wending. Landzoogdieren worden extreem groot. Sabeltandtijgers en mammoeten bevolken de Aarde. In Noord- Amerika ontstaan de Teer-putten, kleine vennen die bestaan uit kleverige petroleum. Deze vennen waren vaak bedekt met een laag water waardoor ze een gevaarlijke val voor de dieren vormden.

De ontwikkeling van de mens heeft het grootste gedeelte achter de rug. Australopithicus en Paranthropus zijn verschenen en verdwenen. De Aarde wordt bevolkt door Homo sapiens, Homo neanderthalensis en Homo erectus. Van deze drie soorten blijft aan het eind van het pleistoceen alleen nog Homo sapiens over.

Holoceen

21.542 jaar geleden tot het jaar 0.

Het Holoceen is de periode van Mens. De ijstijd is ten einde en door de stijgende temperaturen sterven veel dieren uit. De mens draagt daarin bij door intensieve jacht. De mammoet en de sabeltandtijger verdwijnen voorgoed.

De mens ontwikkeld zich in een razend tempo en verovert de Aarde. Na ongeveer 14.000 jaar is de Aarde, geteisterd door oorlog en conflicten te klein geworden en verlaat de mens haar wieg voorgoed.

De Aarde tijdens het Holoceen De Aarde tijdens het Holoceen
laatste update:
Paleogeograhic maps van de continentendrift: with kind permission of C.R. Scortese, PALEOMAP Project
http://www.scotese.com/
Alle paleomaps zijn gelinkt naar de originele afbeelding op de site PALEOMAP Project.